ตัวเลขของเสือโคร่งในธรรมชาติทั่วโลก มีจำนวนเพิ่มอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุก | WWF

ตัวเลขของเสือโคร่งในธรรมชาติทั่วโลก มีจำนวนเพิ่มอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกPosted on 11 April 2016
Wild adolescent tigers, India
© Souvik Kundu
กรุงเทพมหานคร – ตัวเลขของประชากรเสือโคร่งในธรรมชาติปัจจุบันถูกปรับปรุงใหม่เป็น 3,890 ตัวทั่วโลก คืออัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกสำคัญอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกที่ได้รับการเปิดเผยจาก WWF และการประชุม Global Tiger Forum (GTF) เกี่ยวกับการอนุรักษ์เสือโคร่งที่จะมีอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกในวันพรุ่งนี้ ณ เมืองเดลี โดยมี นายนเรนดรา โมดิ นายกรัฐมนตรีประเทศอินเดียเป็นประธาน
 
ตัวเลขนี้ได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกที่รวบรวมมาจาก IUCN และบันทึกการสำรวจประชากรเสือโคร่งนานาชาติ แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกของจำนวนประชากรจากเมื่อปี 2010 ที่อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกระบุเพียง 3,200 ตัว ซึ่งการเพิ่มอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกของจำนวนประชากรเสือโคร่งในประเทศอินเดีย รัสเซีย เนปาล และภูฏาน เกิดอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกได้ด้วยหลายปัจจัยทั้งการพัฒนาวิธีการเก็บอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกที่มีมาตรฐานและการเพิ่มการป้องกันพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ
 
 “หลังจากที่ประชากรเสือโคร่งทั่วโลกมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องมาหลายสิบปี อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกก็เริ่มมองเห็นความหวังในการอนุรักษ์สายพันธุ์นี้” ดร.รุ้งนภา พูลจำปา ผู้จัดการโครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง ในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์และอุทยานแห่งชาติคลองลาน WWF-อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุก กล่าว “อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกถือเป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดในการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง จากอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกจำนวนประชากรที่เพิ่มอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุก และการสนับสนุนจากรัฐบาล นักอนุรักษ์ ชุมชน และประชาชน”
 
การประชุมระหว่างรัฐบาลของกลุ่มประเทศที่มีเสือโคร่ง ที่การประชุมรัฐมนตรีเอเชีย ครั้งที่ 3 เรื่องการอนุรักษ์เสือโคร่งในอาทิตย์นี้ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายในเฟสแรกของการอนุรักษ์เสือโคร่งโลก ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2010 ในการประชุมสุดยอดเสือโคร่งที่ประเทศรัสเซีย ซึ่งรัฐบาลทุกประเทศมีมติเห็นชอบกับเป้าหมายของ TX2 ในการเพิ่มจำนวนเสือโคร่งเป็น 2 เท่า ภายในปี 2022
 
 
“นี่คือการประชุมที่สำคัญซึ่งมีการดำเนินงานมาครึ่งทางจากเป้าหมายของ TX2” ดร.ราเจช โกปอล เลขาธิการ สภาเสือโคร่งโลก กล่าว “รัฐบาลของกลุ่มประเทศที่มีเสือโคร่งจะมีการตัดสินใจกระบวนการต่อไปที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายและรับรองถึงการคงอยู่ของเสือโคร่งในเอเชียต่อไปในอนาคต”
 
ในการประชุมทั้ง 3 วัน แต่ละประเทศจะมีการนำเสนอความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อ TX2 และการดำเนินงานขั้นตอนต่อไป โดยนายกรัฐมนตรีนเรนดรา โมดิ จะเข้าร่วมการประชุมในหัวข้อบทบาทของเสือโคร่งต่อการเป็นสัญลักษณ์ของประเทศที่มีระบอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกิเวศที่อุดมสมบูรณ์
 
 “แผนงานที่ชัดเจนสำหรับ 6 ปีที่เหลือนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง” นายมิเชล บอล์ทเซอร์ ผู้จัดการ WWF TX2 Tiger Initaitive กล่าว “แม้การลดลงของประชากรทั่วโลกจะหยุดลงแต่ยังคงไม่มีสถานที่ที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสำหรับเสือโคร่ง พื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองก็มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียเสือโคร่งไปหากรัฐบาลไม่มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วน”
 
เสือโคร่งถูกจัดให้มีสถานะใกล้สูญพันธุ์โดย IUCN Red List of Threatened Species ที่ถูกคุกคามจากการล่าและการสูญเสียที่อยู่อาศัย อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกจาก TRAFFIC และเครือข่ายเฝ้าระวังการค้าสัตว์ป่าแสดงให้เห็นว่ามีเสือโคร่งที่ถูกตรวจยึดได้อย่างน้อย 1,590 ตัว ในระหว่างเดือนมกราคม 2000 – เมษายน 2014 ซึ่งเป็นเงินหมุนเวียนในตลาดการค้าสัตว์ป่าผิดอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกกว่าหลายพันล้านบาท
 
ในการอนุรักษ์เสือโคร่ง แต่ละประเทศจะต้องทราบถึงจำนวนประชากรเสือโคร่งและภัยที่กำลังคุกคามเสือโคร่ง
 
ในปี 2014 รัฐบาลของกลุ่มประเทศที่มีเสือโคร่งมีมติเห็นชอบที่จะประกาศจำนวนประชากรเสือโคร่งที่ผ่านการปรับปรุงใหม่ตามฐานอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกการสำรวจนานาชาติในปี 2016 นี้ อย่างไรก็ตามหลายประเทศก็ยังมีการจัดการฐานอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกที่ไม่สมบูรณ์ ดังนั้นอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกประชากรเสือโคร่งประมาณ 3,900 ตัวนี้จึงอ้างอิงจาก IUCN Red List of Threatened Species ซึ่งได้มีเก็บอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกและประเมินตัวเลขไว้
 
WWF และ GTF ชื่นชมประเทศที่มีการปรับปรุงตัวเลขประชากรเสือโคร่งของพวกเขาตั้งแต่ปี 2010 และสนับสนุนให้ประเทศที่เหลือดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์และเผยแพร่ผล
อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกเพิ่มเติมสำหรับบรรณาธิการและผู้สื่ออัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุก:
TX2: เมื่อ 100 ปีที่แล้วมีประชากรเสือโคร่งในป่ากว่า 100,000 ตัว และในปี 2010 มีจำนวนลดลงเหลือเพียง 3,200 ตัว รัฐบาลในกลุ่มประเทศที่มีเสือโคร่งต่างให้คำมั่นว่าจะเพิ่มจำนวนประชากรเสือโคร่งให้ได้เป็น 2 เท่าภายในปีเสือ  2022 ตามปีนักษัตรไทยและเอเชีย โดยเรียกเป้าหมายนี้ว่า TX2
 
Country Total April 2016 Source
Bangladesh 106 National Survey 2015
Bhutan 103 National Survey 2015
Cambodia 0 IUCN  2015
China >7 IUCN 2015
India 2226 National survey 2014
Indonesia 371 IUCN 2015 (lower range)
Lao PDR 2 IUCN 2015
Malaysia 250 IUCN 2015 (lower range)
Myanmar No current data available* IUCN 2015
Nepal 198 National Survey 2013
Russia 433 National survey 2015
Thailand 189 IUCN 2015 (lower range)
Vietnam <5 IUCN 2015
Global Total 3890  

*The Myanmar Government figure is 85 tigers from a 2010 estimate. However as there is no recent survey data available, this figure has not been included.

คลิกชมคลิปวิดีโอ ภาพเสือโคร่งในผืนป่าแม่วงก์-คลองลานจากกล้องดักถ่าย:อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกเพิ่มเติม กรุณาอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุก:
Lee Poston
Communications Director
WWF Greater Mekong
Email: lee.poston@wwfgreatermekong.org
Phone: +66 (0)918832290
 
อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกภาพนิ่งและวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่ .
 
เกี่ยวกับ WWF (กองทุนสัตว์ป่าโลก)
WWF คือหนึ่งในองค์กรเพื่อการอนุรักษ์ที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดและเป็นอิสระมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีผู้ให้การสนับสนุนมากกว่า 5 ล้านคนและมีเครือข่ายทํางานอยู่ในประเทศต่างๆ กว่า 150 ประเทศ พันธกิจของ WWF คือลดการบุกรุกและยับยั้งการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของโลกพร้อมไปกับสร้างอนาคตใหม่ให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืนด้วยการอนุรักษ์ไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพของโลก สร้างหลักประกันให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ผลักดันให้เกิดการลดมลภาวะและลดการบริโภคอย่างสิ้นเปลือง
 
โลโก้แพนด้าของ WWF มีจุดเริ่มต้นจากการที่แพนด้าเป็นสัตว์ที่มีความงดงาม มีสถานะใกล้สูญพันธุ์และเป็นที่รักใคร่และเป็นที่สนใจของผู้คนทั่วโลกด้วยภาพลักษณ์ภายนอก โดยได้รับเลือกเป็นโลโก้เพื่อเป็นตัวแทนของการอนุรักษ์สัตว์ป่าทั่วโลก
 
ร่วมสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งของงานอนุรักษ์ของ WWF-อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกได้ที่: exoticmassagetoronto.com/support_wwf/
 
ติดตามและสนับสนุนการทำงานของอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกที่: exoticmassagetoronto.com  
Facebook:   |  Twitter:  
Instagram:   |  Youtube:
Wild adolescent tigers, India
© Souvik Kundu Enlarge
Historic and present range of tiger territory (Feb 2010)
© WCS, Smithsonian, STF, WWF Enlarge